Live - Profa. Dra. Natali S. Barbosa

Live - Profa. Dra. Natali S. Barbosa 

Palestra

Noções de Geocronologia e Geologia Isotópica

Prof. Dra. Natali Barbosa 

 

Transmitido pelo  canal do youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Q5Wfa99p3nw&feature=youtu.be